• Suya temas etmediği için çalışma şartlarından etkilenmez
 • Kesintisiz çalışır, enerjisini kendisi üretir.
 • Çevre faktöründen etkilenmez, ısı ve sıvı izolasyonuna sahiptir.
 • Bakım gerektirmez, uzun ömürlü sertifikasyona sahip donanımlar kullanılmaktadır.
 • Suyu kesmeden hızlıca devreye alınır.
 • Ölçü yapılan tesisin bütünlüğüne zarar vermeden hızlıca kurulum yapılır.
 • Tüm yapı; global standartların sağlandığını kanıtlayarak ilgili kurumlarca da sertifikasyona uygun bulunmuş, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü,  yüksek kalitede yerli üretim PLC yapıdadır.
 • Farklı bölgelerde ve zorlu coğrafik konumların düşük sinyal seviyesine sahip lokasyonlarında bulunan yüzlerce istasyonda ek donanım gerektirmeden çalışarak başarımı en yüksek modeme sahip olduğunu kanıtlamıştır (*Tesla 4 ve Tesla 5).
 • Basite indirgenmiş kullanıcı arayüzüne sahiptir.
 • Takibi geren tüm bilgiler ana ekrana konumlandırılmıştır.
 • Dokunmatik ekran kullanım kolaylığı sunmaktadır, tüm işlemler hızlıca ek donanıma ihtiyaç olmadan yapılabilmektedir.
 • elde edilen veriyi en kısa sürede bağlı olduğu kuruma iletir.
 • istasyonlarımızda çoğunlukla ultrasonik veya radar sensör ile temassız seviye belirleme yöntemi kullanılmaktadır.
 • Yine de istasyonlarımız PLC yapısında olması nedeni ile uluslarası standartları desteklediği için sensör sayısını arttırmaya veya sensör tipini değiştirmeye uyumludur.
 • On-line izlem, sorgulama ve raporlama olanakları ihtiyaca bağlı olarak düzenlenebilmektedir.
 • Tüm istasyonlarımız mümkün olduğunca güneş panelinden güç alarak çalışır.
Su Seviye, Akım, Debi Gözlem İstasyonlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Akarsular çoğunlukla yüksek oranda alüvyon barındırırlar. iletim kanalları ve akarsu yataklarında tortu birikimi ile rusubat oluşumuna neden olurlar.  Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl taşı gibi kütle parçaları, suya temas eden ölçü istasyonlarında birikerek istasyonun tıkanmasına ve bozulmasına neden olur. Çoğu zaman sisteme bakım maliyetleri ilk kurulum maliyetlerini aşacağı için yeni bir sisteme ihtiyaç duyulur.  Bu nedenle yüzey akışı ile taşınan suların temaslı akım gözlem istasyonları ile ölçümü uygun değildir.

Millelmeye (Rusubata) neden olan  eski tip şamandralı yöntem ve sonuçları

Kanal kesitine zarar vermeyen, rusubattan etkilenmeyen bakım gerektirmeyen seviye istasyonları kuruyoruz. Tesis rusubat birikimine neden olmadan ölçüm imkanına kavuşuyor. Doğal yollarla biriken tortulardan etkilenmeden, ilgili kurum sistemlerine kesintisiz veri iletiliyor.

Ölçüm sisteminin etkilenmemesi için ve uzun ömürlü hizmet verebilmesi için sarsıntısız yapıda olmalıdır. Dış müdahalelere veya güvenlik sorunlarına neden olmamalıdır. Bu nedenle istasyonlarımız, güçlü metal konstrüksiyon yapıya sahiptir. 

Su Seviye, Akım, Debi Gözlem İstasyonlarında Çelik Koruma Yapıları

Su Seviye, Akım, Debi Gözlem İstasyonlarında Çelik Platform ve Köprü uygulamaları

Uzun Ömürlü ve Stabil Sistemler için Şartnamelerde olması önerilen uluslararası standartlar
Depolamalı Tesislerde Online Ölçü İstasyonları
_____
Yeraltı Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
İçme Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
Yüzey Suları Debi Ölçümü

_____

ESYS Elektronik Akıllı Su Yönetim Sistemi
 •