İçme Suyu Kalitesi Ölçümü ve Yönetimi Sistemi…..

İçme Suları, yeraltı ve yerüstü kaynaklarından iletilen suyun, depolandığı tesislerden çeşitli analizler neticesinde kapalı sistem ile son kullanıcıya ulaştırılır. kaynak noktadan çıkan suyun son kullanıcıya ulaşmasından önceki ara durak arıtma ve depolama tesisleridir. İşte bu noktada suyun analizi gerçekleştirilerek suya gerekli  son kullanıcıya iletilmek üzere hazır hale getirilir.

İçme suyu kalitesi ölçümü, genel kitlesel salgınları,sağlık sorunlarını önlemek ve her kullanıcıya sağlıklı içme suyu sağlayabilmek adına büyük önem arz etmektedir. kaynaklardan gelen suların, tüketiciye ulaşması öncesinde geçtiği hat üzerinde içerisine karışabilecek çevresel atıklar ya da maddeler eğer analiz edilmez ve kontrolden geçirilerek arıtılmaz ise içme suları bir hastalık kaynağından farksız hale gelir.

Ülkemizde tüm içme suları ilgili kurumlarca kurulan depolama ve terfi noktaları ile hem bir dağıtım merkezi gibi kaynakların toplandığı ve dağıtıldığı merkez haline gelir, hem de kontrollü analiz edilmiş sağlıklı sular son kullanıcıya ulaştırılır. İçme suyu kalitesi ölçüm sistemleri, depolama ve terfi noktalarındaki giriş/çıkış noktalarındaki kapalı boru sistemlere entegre edilen analiz sensörleri ve sensörlerin verilerini aktaran yönetim üniteleri ile kontrol yazılımlarından meydana gelmektedir.

Kaynaktan gelen içme suyu tesise ulaştığında, farklı ölçüm sensörleri ile birçok parametresi analiz edilerek bir filtre sisteminden geçer ve belirli bir rezervde depolanır. Bu aşamada analiz edilen değerlere göre içme suyu olarak kullanıma hazır hale gelmesi için gerekli katkı maddeleri konularak sudaki zararlı kimyasal ya da çevresel atık kalıntıları yok edilir.

Suyun tesislere ulaşmasından sonra ihtiyacına göre geçtiği aşamalar şu şekildedir;

 • Rezervden gelen sudaki mikroorganizmaları yok ederek tesis içindeki yosun oluşumunu önlemesi ve suda dezenfeksiyonu sağlaması amacı ile ön klorlama işlemi.
 • Sistemde iyi birfloklaşma olması için ham suda pH düzenlemesi yapılmasına yardımcı olması amacı ile Sülfürik asit(H2SO4)
 • Suda bulanıklığa sebep olan çeşitli maddelerin ortamdan uzaklaştırılmasına yönelik Alüminyum Sülfat(Al2(SO4)2)
 • Suda bulanıklığa sebep olan çeşitli maddelerin ortamdan uzaklaştırılmasına yönelik Demir III Klorür

Bu aşamalardaki uygulamaların gerekli olup olmadığı, gerekli ise ne kadar uygulanacağı ancak iyi bir analiz ile saptanabilir.

Su analizinin tesislerin bağlı olduğu kontrol merkezi tarafından anlık olarak takip edilmesi ve düzenli olarak da raporlanması gerekmektedir.

Tesla T Serisi Endüstriyel Veri İşleyici Elektronik Yönetim ve Kontrol Ünitesi ile içme suyu tesislerinde;

 • Tesise giriş ve çıkış yapan su miktarı (debi)
 • Su PH değeri
 • Su İletkenlik ( tuzluluk) değeri
 • Su Bulanıklık değeri
 • Su Çözünmüş Oksijen değer
 • Su Klorofil-a değeri
 • Su Klor değeri

gibi birçok farklı parametre (isteğe bağlı parametreler de eklenerek artırılabilir) online olarak analiz edilebilir.

Tesla T Serisi Endüstriyel Veri İşleyici Elektronik Yönetim ve Kontrol Ünitesi, HACH, Endress Hauser, Krohne, ABB, SIEMENS gibi su analiz ve ölçüm grubunda Dünya’da kendini kanıtlamış tüm analizör markaları ile uyum göstermektedir…

ARC (Analiz Raporlama Cihazı), Tablet PC, Bilgisayar, Cep Telefonu ve hatta akıllı saatlerden bile sistem rahatlık ile yönetilebilmektedir. Ölçüm tesisindeki her parametre bu arayüzler ile rahatlıkla ayrı ayrı yada bir bütün olarak değerlendirilebilir,belirlenen eşik değerler sisteme girilerek o değerlere ulaşıldığında akıllı saatinize, cep telefonunuza ya da tablet bilgisayarınıza bildirim uyarıları alabilirsiniz.

Mobil Uygulama ve web arayüz ile tüm analizörleri ve sensörleri tek bir ekranda rahatça kontrol edebilirsiniz…

Sistem, baraj, göl rezervleri, yer altı kaynakları, doğal kaynaklar gibi farklı kaynaktan elde edilen her türde tesise uyumlu olarak entegre edilebilmektedir.

Yüzey Suyu niteliğindeki kaynakarda multi parametreli hidrostatik ölçüm yöntemiyle rezerv ölçümü ve cebri boru çıkışlarında debi ölçümü ve su analizi yapılabilmektedir.

Yerlatı Kaynaklarında çok multiparametreli hidrostatik ölçüm yöntemiyle kaynağın durumu takip edilirken, kaynağın bağlı bulunduğu depolama tesislerinde de hem analiz hem de su miktarı ölçümü yapılabilmektedir.

Doğal kaynaklardan elde edilen içme sularında ise kaynakların durak noktası olan terfi noktalarında ya da depolama tesislerinde hem su analizi hem de su miktarı ölçümü yapılabilmektedir.

Mevcut altyapısı olan tüm analiz noktalarında Online analiz sistemi rahatlık ile entegre edilebilmektedir. Var olan analizörleri değiştirmeden direkt olarak Tesla T Serisi Endüstriyel Veri İşleyici Elektronik Yönetim ve Kontrol Ünitesi’nin entegre edilmesi ile saatler içerisinde menvcut ölçüm ve kontrol noktalarınızı akıllı sisteme dönüştürebilirsiniz.

Devlet Su İşleri Genelgesi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Suve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz pilot proje ile İdarenin içme suyu analiz noktalarındaki mevcut ölçümlerin eş zamanlı olarak DSİ tarafından on-line izlenerek raporlanabilmesini sağladık.