3 Parametre (Seviye-Sıcaklık-EC/Tuzluluk) ölçümleri ve ülkemizde ilk kullanımı hakkında detaylı bilgi bulacak sızınız.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen ve ülkemiz sulanabilir arazilerinin yüzde 13’üne sahip olan Konya Kapalı Havzası, yıllık ortalama yağış miktarı bakımından Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen, kullanılan yeraltı suyu bakımından ise Türkiye ortalamasının üstünde yeraltı suyunun tüketildiği bir tarım havzasıdır. Yeraltı suları, bilinçsiz ve izinsiz kullanılan su kuyuları, iklimsel değişiklikler, yıllara göre artan ya da azalan yağış miktarları gibi birçok etkene bağlı olarak sürekli değişkenlik göstermektedir.

Ülkemizde İlk olarak Konya ili ve çevresinde başlayan büyük çaplı obrukların oluşumu, bizlere yeraltı su kaynaklarının giderek azaldığını ve bu kaynakların sürekli olarak gözlem altında olması gerektiğini açıkça göstermiştir.

SUKONT A.Ş. olarak, yeraltı kaynaklarının takibinin ülkemizde yerli teknoloji ve altyapı ile yapılabilmesi için, Avrupadaki en önemli sensör üreticileri ile ar-ge çalışmaları yaparak, Yerli Üretim Endüstriyel Veri Yönetim cihazlarımızı, seviye, sıcaklık ve iletkenlik parametrelerini ölçebilen özel üretim 3 parametreli sensör ile entegre edip, on-line olarak yeraltı kaynaklarının takibinin, analizinin ve geriye dönük raporlanabilmesinin yapılabilmesini sağladık.

Yer altı su seviyesi, sıcaklığı ve iletkenliği(EC) bakım gerektirmeyen tek gövdeli bir mühendislik harikası sensör vasıtasıyla, Yerli Üretim Endüstriyel Veri Yönetim cihaz ve yazılım altyapımız ile birleşerek sürekli online olarak takip edilebilmektedir.

Yeraltı sularının takibi ve yönetimi sağlayan kurumların, Yeraltı Su kuyuları ölçüm istasyonlarından toplanan verileri, istenilen süre aralıklarından raporlayabilmesini ve anlık karşılaştırmalı grafikler oluşturmasını sağlamaktayız. Bu raporlar 3 paremetre için ayrı ayrı ve farklı formatlarda alınabilmektedir.

3 Parametre (Seviye-Sıcaklık-EC/Tuzluluk) Teknik Özellikleri:

3 Parametreli Sensör: Yeraltı sularını ölçmek için özel üretim tek parça (yekpare) gövdeli 3 parametreli sensör kullanmaktayız.

Bu sensörlerin ölçtüğü parametreler şöyledir; 

Su Seviyesi: Su basıncını ölçerek seviye tespiti yapılmaktadır. verdiği değeri santimetredir. Simgesi:cm  

Su Sıcaklığı: Su ısısının takibini yapar. verdiği değer santigrattır. Simgesi °C 

EC: Electrical Conductivity yani elektriksel iletkenliktir. Bu veri yeraltı sularında tuzluluğu görece verdiği kabul edilir. verdiği değeri mikrosiemens dir. Simgesi: µS

Kullandığımız Sensörlerin Avantajları;

 • Seramik veya Çelik basınç hücresi – Uzun vadeli ölçüm istikrarı sağlar
 • Yüksek Performans – Aşırı basınca ve korozif sulara mekanik direnç ve 300mt e kadar ölçüm yapabilme özelliği.
 • Kalibrasyona gerek duymadan, iş sahasında sensör kablosuna anında ekleme veya eksiltme yapabilme imkanı.
 • Komple Çözüm – Dahili veri kaydedicili basınç sensörü, basınç, suya derinlik, su seviyesi (sahne) ve / veya sıcaklık ölçümlerini programlanabilir aralıklarla yönetir ve depolar.
 • Esnek Kurulum – Uygun adaptör plakalarıyla 1 inç çapında veya daha büyük kuyularda veya borulara kolaylıkla monte edilir

   3 Parametreli Sensör İle Ölçüm İstasyonları Avanatjları; 

 • Su seviye değeri, su ısı değeri, Su EC(iletkenlik) değeri için maksimum, minimum değerleri için ALARM girilebilir.
 • Veri gönderme sıklığı, eşel değeri, akü değeri, gsm çekim değerleri SET edilebilir. ALARM kurulabilir.
 • En az 16gb hafiza, 5” dokunmati̇k grafi̇k ekran LCD, SQL veri tabanına sahip istasyon yerli malıdır.
 • Düşük enerji tüketimi ile güneş paneli ile çalışma imkanı sağlar.
 • Her türlü mobil erişim aracından yönetilebilir ve kontrol edilebilir
 • Kullanıcıya göre özel yetkilendirme ve yönetim ekranı.

Türkiye’de İlk Uygulamayı Tamamladık

3 Parametre (Seviye-Sıcaklık-EC/Tuzluluk) ölçümleri uygulaması

Ülkemiz tarımı açısından önemli bir yere sahip olan Konya Ovası’nda yapılan tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevcut yeraltı sularının korunması, günümüz iklim koşulları da göz önünde bulundurulduğunda önemli bir görev haline gelmiştir. Bu maksatla  DSİ 4. (Konya) Bölge Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi (KOPBKİ) arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile “Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Geleceğinin Araştırılması Projesi” hayata geçirilmiştir.

Söz konusu proje ile DSİ 4. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Konya Kapalı Havzasındaki DSİ’ye ait 122 adet yeraltı suyu gözlem kuyusuna, yeraltı suyunun seviyesini, sıcaklığını ve elektriksel iletkenliğini otomatik olarak ölçebilen ve ölçtüğü verileri GSM hattı üzerinden anlık olarak DSİ Genel Müdürlüğüne yollayabilen sensörler takılmıştır. YAS gözlem kuyularının üzerine yerleştirilen betonarme kabinler içerisine yerleştirilen sistemlere dışarıdan müdahale önlendiği gibi gerekli olan enerji ise kabinler üzerine yerleştirilen güneş enerjisi sistemi sayesinde sağlanmaktadır. Portatif olarak geliştirilen bu sistem gerek görüldüğü takdirde tüm ekipmanları ile birlikte benzer nitelikteki başka bir kuyuya taşınabilmektedir.

2019 yılı sonu itibarıyla 122 adet kuyu için imalat işlemleri tamamlanmış olup, bu sistem sayesinde gelecekte Konya Kapalı Havzasında gittikçe azalan yeraltı suyu seviye değişimleri ile su çekimleri arasındaki ilişkinin ortaya konması, Konya Kapalı Havzasında yer alan alt havzaların birbirleri ile olan su ilişkilerinin araştırılması ve miktarlarının belirlenmesi, elde edilen veriler ışığında yeraltı suyunun kullanımının sürdürülebilirliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KOP kapsamında dış havzalardan Konya Kapalı Havzasına su getiriliyor. Böylece Konya tarımı için büyük öneme sahip olan yeraltı suyunu da desteklemeye başlandı. Yeraltı sularının anlık takip altına alınmasıyla yeraltı su haritamızı artık güncel. Elde edilen veriler ışığında DSİ geleceğe dönük yol haritasını oluşturuyor. Suyun her damlasının kıymetini bilerek çalışmaya devam ediyoruz.

Depolamalı Tesislerde Online Ölçü İstasyonları

_____Yüzey Suları Online Ölçü İstasyonları

_____İçme Suları Online Ölçü İstasyonları

_____Yüzey Suları Debi Ölçümü

_____ESYS Elektronik Akıllı Su Yönetim Sistemi

_____Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Projemiz Hakkında Yayını

______Projelerimiz 2 kategoride en iyi su yönetimi ödülünü aldı

Hedef: Yeraltı kuyu kullanımında sürdürülebilirlik.Tarım ve Orman Bakanı “Hedef: Yeraltı kuyu kullanımında sürdürülebilirlik.” dedi