Kıt su kaynakları artık ülkemizin tarımsal sulamalarına vahşi sulamanın  ve su planlamasının anlık olarak yapılamamasından veya denetlenememesinden dolayı su kaynakları yetmemektedir. 

Modern sulama sistemlerinin kullanımı ile vahşi sulamaya göre %50 nin üzerinde kanıtlanmış su tasarrufu sağlandığı kanıtlanmıştır. Ayrıca tarımsal sulama sistemlerinin on-line olarak merkezi sulama otomasyonu ile anlık veri ve değişikliklere göre yönetilmesinden kaynaklı olarak %10-%20 aralığında ek bir su tasarrufu sağlanmaktadır.

Tarımsal sulamanın yöneticisi olan kurumlar; önceden bir sulama planı dahilinde ve/veya var olan anlık su rezerv miktarlarına ve ilgili kuruma/havzaya/alana veya sulama birliğine tanımlanan su bütçelerine göre yönetilen yazılım ve donanımların entegre olarak çalıştırıldığı elektronik tarımsal sulama SCADA otomasyon sistemidir. Elektronik Su Yönetim Sistemi (ESYS) olarak adlandırılan bu sisteme  Otonom Sulama Ünitelerini entegre olabilmektedir. ESYS aracılığı ile entegre olarak çalıştırılan sistem bir çok kullanıcı ve/veya paydaşa hizmet verebilmekte olup merkezi yönetim biri tarafından yetki esası ve hiyerarşisine göre çalışan bir sistemdir. Sistem; tarih, miktar, alan, bitki deseni, öncelikler, dinamik meteoroloji verileri gibi değişkenlerin anlık ve/veya uzun yıllar veri setine göre ilgili çiftçilere su  paylaşımının yapılabilmesini sağlamaktadır.

Her parsele özel, tarımsal sulama amaçlı sayaç ve vanaların ESYS SCADA sistemi ile entegre olarak yönetilebilen “uzaktan merkezi kontrollü tarımsal SCADA” yönetim sistemidir.

Mobil APP Kullanımı ile Konforlu sistem yönetimi

Sistem kullanımına yetkilendirilmiş kullanıcılar Android Play markette yayınlanmış olan ESYS mobil uygulaması ile sistem kullanımına yetkilendirildiği bölge ve sistemlerin yönetimine müdahil olabilmektedir. Bu yetkiler kısaca sulama başlatma, bitirme, beyan işlemleri, su gözlem istasyon verilerine erişim ve alarm kurabime, parsel/çiftçi sulama tarih, miktar, yetki değişiklikleri yapabilme, bitki deseni işlemleri gibi birçok farklı veri erişimi veya müdahale imkanı tanınarak 7 gün 24 saat mekan veya cihaz sınırı olmaksızın erişim ve yönetim imkanı tanınabilmektedir.

 

Tarımsal sulama suyunu tarla içi dağıtım/iletim hatları aracılığı ile her parsele tarlabaşı olarak getirip her tarla/parsel başına(her çiftçiye özel) bir adet ultrasonik tarımsal sulama sayacı ve bir adet uzaktan kontrol ve kumanda özelliği olan tarımsal su kesme vanası takılmıştır.

Böylelikle DSİ; her parsele ait Otonom Sulama Ünitelerinin «Elektronik Su Yönetim Sistemi» ile entegre çalışan  ve abonelik esaslı merkezi tarımsal scada sistemi üzerinden kontrol ve kumanda yeteneğine kavuşmuştur.

Otonom Tarımsal Sulama Ünitesi = Ultrasonik Su Sayacı + Vana + Elektronik Kontrol ve Yönetim Cihazı

Otonom Sulama Üniteleri üzerindeki ekran üzerinde aynı anda aşağıdaki tüm verileri göstermektedir.

 • Sayaca ait anlık ve toplam tüketim verileri
 • Vana açma yetkisi(yetki kaldırılması)
 • Çiftçi sulama tarih aralığı(başlangıç-bitiş)
 • Çiftçi sulama yetkisi
 • Çiftçi sulama hakkı (metreküp olarak)
 • Ana pano bağlantı durumu, bağlantı kalitesi
 • Basınç bilgisi
 • Su sıcaklık bilgisi
 • Batarya bilgisi
 • Çıkış debi bilgi (max-min)
 • Uzaktan merkezi yönetim biri tarafından anlık açma ve kapatma yetkisi
Tarlabaşı – Parselbaşı Entegre Tarımsal Sulama Otomasyonu

_____

Hidrant Merkezli Entegre Sayaç – Vana Otomasyonu

_____

Elektronik Su Yönetim Sistemi

Sulama planlaması nasıl yapılır?
Nelere dikkat edilmelidir?
Zaman aralığı neye göre verilir?