Barajlar, göl, gölet, basınçlı iletim hatları, tarımsal sulama boruları, içme suyu boruları, atıksu boruları, deşarj boruları, terfi sistemleri ve depolar için tercih edilen ölçü tesisleridir. Anlık ve sezonuluk toplam su kullanım miktarlarının takibinin yapıldığı bu tesislerde suyun hızını ölçen, online olarak uzaktan veri takibi yapılabilen istasyonların imalatını yapıyoruz.

Yapılan ölçümler; anlık kullanım ve toplam kullanım miktarını istenilen ölçü biriminde verebilmektedir. 

Birçok tesiste su, kapalı hat ile birden fazla noktaya dağılmaktadır. Örneğin bir barajın dip savağından su, birinci hat ile içme suyu tesislerine, diğer hat ile sulama suyu tesislerine iletilebilir. Bu tip durumlarda istenilen sayıda hattın, ayrı ayrı debimetreler ile ölçülüp, ölçülen verilerin tek panoda toplanarak aktarılması ile ölçülmesi mümkündür.

Tek Ekran Tüm Sensör Verileri Görüntülenir ve Online Sorgularada Yanıt Verir

Tek Ekran Tüm Sensör Verileri Görüntülenir ve Online Sorgularada Yanıt Verir

Uygulama yapılacak boru tipine göre uzman ekiplerimiz ile gerçekleştirdiğimiz keşif çalışmasıyla en uygun sensör tipini belirliyoruz.
Ultrasonik Debimetre

 • Kısa sürede devreye alınabilecek ölçüm tipidir.
 • Su akışının durdurulmasına gerek yoktur.
 • Bu tür debimetre ile DN 50 ile DN 6000 arasında ölçüm yapılabilir.
 • Ultrasonik ses dalgaları ile kapalı sistemlerden geçen sıvı miktarını ölçme yöntemine sahiptir.
 • Hat üzerinde herhangi bir fiziki tadilat gerektirmeden, sisteme zarar vermeden kurulum yapılır. 
 • Uzman kişilerce belirli metodlar uygulanarak ultrasonik sensörlerin boruya yerleştirilmesi ile ölçüm almaktadır.
 • Yüksek sıcaklık dayanıklılığına sahiptir ve uzun süre kalibrasyon gerektirmez.
 • Menhol veya tünel gibi alanlarda kolaylıkla uygulanır.
 • İçme suyu veya atık su için ölçüm yapılır. İçme suyu, tarımsal sular ve atık sularda ölçüm yapılabilmektedir.
 • RS485 ModBus RTU bağlantı türlerini destekler.
Elektromanyetik Debimetre

 • Elektromanyetik debimetreler, iletkenliği olan sıvıların akışlarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır.
 • Boru çapına uygun olarak üretilmiş özel debimetreler kullanılır.
 • İçme sularında teflon,sulama sularında ise kauçuk iç yüzeyli debimetreler tercih edilir.
 • Hat üzerinde uygulanan ara flanş bağlantı ile hat arasına montajı yapılarak ölçüm alır. Montaj esnasında su geçişine izin verilmez.
 • Ultrasonik debimetreye göre daha hassas ölçüm yaptığı için çok hassas ölçüm gerektiren noktalarda ya da ultrasonik debimetrenin kaliteli ölçüm yapamadığı boru tiplerinde kullanılır.
 • Enerji tüketimi, ultrasonik debimetreye göre daha fazladır.
 • RS485 ModBus RTU bağlantı türlerini destekler.

Tünelde Ultrasonik Debimetreli Ölçüm

Daha çok tercih edilen ultrasonik ölçüm yöntemi alternatif sistemlerden farklı olarak ölçümü yapılan borunun yapısal bütünlüğüne zarar vermeden işlem hızlıca tamamlanır. Kurulum esnasında su geçişinde herhangi kesinti yapılmadığından ek tedbirler alınmasına gerek yoktur. Borunun çapına bağlı olarak debi hesaplaması anlık olarak debimetrenin ve datalogger ekranına yansıtılır. Uzaktan Online olarak ARC ekranından veya kuruma bağlı mobil sistemlerden izlenir. Kritik öneme sahip tesisler olması nedeni ile kesintisiz veri iletimi hedeflenerek kurulum yapılmaktadır. Bunun için güneş enerjisinden yararlanılır ve tahsis edilmiş gsm hattı üzerinden veri iletimi yapılır. 

Boruların boyutuna ve yapısına uygun sensörler kullanılır. Borunun yarıçapı büyüdükçe uygulama alanının aynı oranda genişlemesi gerekir.

Bazı borular standart dışı yapıda olabiliyor. Bu durumlarda Ultrasonik ölçüm kalitesi olumsuz etkilenebiliyor. Kıvrım noktaları, vanaya yakın noktalar, ayrım noktaları gibi türbülansa neden olan noktalarda sağlıklı ölçüm yapılamaz. içi seramik kaplı veya içi burgulu yapıya sahip borularda ölçüm yapmak mümkün olmuyor. Borunun tam dolu ve köpük içermeden akan yapıda olması sistemin doğru ölçüm yapması için gereklidir.

Alarm Bildirimleri ile İzinsiz Su Kullanımını Önlenebiliyor.

Takip portalına tanımlayacağınız set değerler ile yetki dışı / izinsiz su kullanımlarını bildiriyor. Uyarılar veriyor. Üstelik siz o anda kontrol etmeseniz dahi size alarm olarak bildirimler gelmeye devam ediyor.

Gerekli Durumlarda Kurulum Yerine Özel Menhol ve Koruma Yapıları İmal Ediyoruz

Uzman ekibimiz ile montaj öncesi keşif hizmetimiz ile kurulum yerine uygun yapı ihtiyacını belirliyor ve imalatını yapıyoruz

Cebri Boru Ölçüm İstasyonu, Menhol, ve Koruma Yapısı

Keşif esnasında kurum tarafından talep edilen ve gösterilen noktada menhol içinde kurulan debimetre için yapının üzerinde koruma yapısı ve veri iletim panosu ile görülmektedir.

Kullanılan sular, anlık güncellenen ARC ile her an karşınızda…

ARC Analiz Raporlama CihazıYerli üretim ARC (Analiz Raporlama Cihazı) ile tüm cebri borulardaki anlık ve toplam debileri 55’’ boyutunda tek bir ekrandan görebilir ve yönetebilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş dönem su kullanımları ile ilgili excel, pdf ya dagrafik rapıorlamalar alabilir, geçmiş yıl su tüketimi kıyaslamaları ile durum analizi yapabilirsiniz.

Depolamalı Tesislerde Online Ölçü İstasyonları
_____
Yüzey Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
Yeraltı Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
İçme Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
Yüzey Suları Debi Ölçümü
Cebri Borularda Su Gözlem İstasyonları Resim Galerisi