Fiziki olarak tek merkezde bulunan 20 adete kadar otonom otomatik tarımsal sulama almacını tek bir otomasyon panosu ile merkezi kontrol sistemine bağlar.

Her çiftçide ve/veya parselde ayrı bir ultrasonik sulama sayacı ve uzak yönetim özelliklerine haiz su kesme ve açma vanası mevcuttur. Ana boru üzeri veya hidrant çıkışı üzerinde 1 adet basınç transmiteri ve diğer sensörler merkezi kontrol ve kumanda panosuna bağlanır. Böylece su basıncı, su ısısı ve tüm sayaçların tüketim ve üretim değerleri anlık olarak ve geriye dönük olarak görülür.

Monoblog olarak üretilmiş üzerinde ultrasonik sayacı ve kontrol vanası  bulunan H tipi hidrolik hidrantların modifiye edilmesi ile elde edilmiş otonom hidrolik hidrant sistemidir.

Modern sulama sistemlerinin kullanımı ile vahşi sulamaya göre %50 nin üzerinde kanıtlanmış su tasarrufu sağlandığı kanıtlanmıştır. Ayrıca tarımsal sulama sistemlerinin on-line olarak merkezi sulama otomasyonu ile anlık veri ve değişikliklere göre yönetilmesinden kaynaklı olarak %10-%20 aralığında ek bir su tasarrufu sağlanmaktadır.

Tarımsal sulamanın yöneticisi olan kurumlar; önceden bir sulama planı dahilinde ve/veya var olan anlık su rezerv miktarlarına ve ilgili kuruma/havzaya/alana veya sulama birliğine tanımlanan su bütçelerine göre yönetilen yazılım ve donanımların entegre olarak çalıştırıldığı elektronik tarımsal sulama SCADA otomasyon sistemidir. Elektronik Su Yönetim Sistemi (ESYS) olarak adlandırılan bu sisteme  Otonom Sulama Ünitelerini entegre olabilmektedir. ESYS aracılığı ile entegre olarak çalıştırılan sistem bir çok kullanıcı ve/veya paydaşa hizmet verebilmekte olup merkezi yönetim biri tarafından yetki esası ve hiyerarşisine göre çalışan bir sistemdir. Sistem; tarih, miktar, alan, bitki deseni, öncelikler, dinamik meteoroloji verileri gibi değişkenlerin anlık ve/veya uzun yıllar veri setine göre ilgili çiftçilere su  paylaşımının yapılabilmesini sağlamaktadır.

Günümüzde uzaktan yönetim sistemlerinin önemi arttı. Salgın hastalık, kötü hava koşulları, engebeli coğrafi koşullar, uzak konumlar nedeniyle uzaktan kontrol ve kumanda ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Özellikle stratejik öneme sahip olan içme suları ve pandemi nedenli gidilemeyen arazilerin zamanında adil biçimde sulanabilmesi gerekiyor. Elektronik Su Yönetimi bu ihtiyacı karşılıyor. Plan dahilinde hareket edebilme, uzaktan beyan alınabilmesi, evden ve cepten sulama yöntemi ile hazır sistemlerin devreye alınmasını sağlıyoruz. Ödüllü projelerimizle yerli ve yenilikçi projeler ile yurt dışı bağımlılığını azaltıyoruz.

Tarlabaşı – Parselbaşı Entegre Tarımsal Sulama Otomasyonu

_____

Online Merkezi Entegre Tarımsal Sulama Otomasyonu

_____

Elektronik Su Yönetim Sistemi