Su Yönetiminde Başarılı Projeler Ödüllerini Aldı…

Ödül ProtokolTürkiye’de 2019 yılında ilki gerçekleştirilen ‘’Su yönetim ödülleri 2019’’, su tasarrufu ve su yönetimi ile ilgili ülkemizde geliştirilen faydalı proje ve ürünleri ödüllendirmeyi, verdiği ödüller ile de üreticiler ve kurumları su tasarrufu ile ilgili yeni projeler ve ürünler yapmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Değerlendirme jürisi başkanlığını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Akif ÖZKALDI üstlendiği ‘’Su yönetim ödülleri 2019’’, ödüllerinin ve organizasyonun başlıca amacının Akif ÖzkaldıÜlkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu – özel sektör – üniversite işbirliğine katkı sağlamak’’ olduğunu duyurdu.

SUKONT A.Ş. ailesi olarak, ülkemizde ilki gerçekleştirilen böyle bir ödül organizasyonunda 2 farklı proje ile ödüle layık görülmenin mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız.

İlk Ödülümüz ‘’Bayırköy Otonom Sulama Sistemi’’ Projesine…

Projemiz, DSİ 21.Bölge Müdürlüğü ve Muğla Menteşe Havzası Sulama Birliği ile birlikte, Muğla ilinde yer alan Bayırköy Kapalı Sulama Şebekesinde gerçekleştirilmiş olup ‘’Su Yönetim Ödülleri 2019’’ dahilinde ‘’Sulama Birliği’’ kategorisinde en iyi proje olarak ödüle layık görülmüştür.

Proje Detayları…

Toplamda  3 bin 230 dekar arazinin modernizasyonunu kapsayan bu projemiz, uygulama ve teknik bakımından ülkemizde gerçekleştirilen ilk ‘’Uzaktan Kontrollü Elektronik Su Yönetim Otomasyonu’’ projesi olma niteliği taşımaktadır. Proje ana yapısı, 15 adet otomasyon panosu ile ana hattın dağılım noktalarında bulunan toplam 14 adet menhol içerisindeki 15 hidranta bağlı 46 adet tarla çıkış hattının, üzerindeki elektronik kontrol üniteleri ve yazılımsal altyapı ile, yetkililerce tanımlanan miktarlar ve kullanım süreleri dahilinde ister sulama kartları ile ünite başında, iser de  uzaktan kontrol ve kumanda edilmesi ile oluşmaktadır.

Kapalı sistem sulama altyapıları ile çiftçilerimize ulaşan sudaki kayıp oranını minimum seviyeye indirmek kesinlikle etkili bir su tasarrufu sağlamaktadır. Ancak, kapalı sistem ile çiftçilerimize kayıpsız olarak gelen suyun, çiftçi elinde de bilinçli kullanılmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirdiğimiz su yönetim otomasyonu projesi ile, çiftçinin kullandığı suyun anlık olarak kontrol altında tutulabilmesi, çiftçinin ya da sulama teknisyeninin şahsi inisiyatif kullanarak planlamanın dışına çıkmasının önüne geçilmesi, altyapı olarak modern sulama tekniklerine uyumluluğu ile de her tarlanın gerçek ihtiyacı oranında su kullanarak toprak verimliliğini ve su kullanımını en etkin seviyede gerçekleştirmesi gibi bir çok kazanç sağlanmıştır.

Bu kazanımları detaylandırarak maddeler halinde belirtmemiz gerekirse ana hatları ile şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Çiftçilerimizin mobil araçlar ile (cep telefonu, tablet pc. v.b.), tarlasına kadar gitmeden, Dünya’nın neresinde olursa olsun, tahsis edilen sulama saati ve sulama miktarı çerçevesinde uzaktan sulama vanasını açıp kapatabilmesi.
 • Sulama Birliği tarafındaki kontrol yazılım altyapısı sayesinde, tüm parsellerin anlık sulama durumunun birlik yetkilisi tarafından takip edilebilmesi ve uzaktan kontrolle su kullanımını yazılım üzerinden yönetebilmesi.
 • Kıt su kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması,
 • Çiftçinin beyanı aşamasında alınan ekilen ürün bilgisinin sisteme işlenmesi ile birlikte, ekilen ürünün ihtiyacı oranında su tahsisi sağlanarak gereksiz su tüketiminin tamamen önüne geçilmesi.
 • Yapılan otomasyon sistemi ile çiftçiler arası su taksiminin adil ve planlı olarak yapılmasının sağlanması,
 • DSİ ve Birlik merkezinden çiftçilerin su kullanımlarını planlanmasının ve takip edilmesinin sağlanması,
 • Su kullanımında insan kaynakları, yakıt, araç, enerji gibi maliyetlerin kontrol altına alınmasını sağlayarak tasarruf sağlanması,
 • Birlik yönetim ekranı ile; beyan, planlama, tüketim , üretim gibi faktörlerin  kayıt altına alınması, ilgili birimlere iletilmesi ve  su yönetiminin anlık verilere  göre sağlanması.
 • Toplam sayaç ile abone sayaçları arasındaki tüketim farkının tespit edilmesi,
 •  Yapılan işlem ve müdahalelerin zaman ve yetki takibinin sağlanabilmesi,
 • Ön ödemeli veya tüketime dayalı ayrı ayrı sistemlerin bir arada yönetilebilmesi,
 • Sabotaj, müdahale, tüketim, basınç ve kullanım durumu alarmlarının anlık olarak ilgili kişilerce takip edilerek en etkin su yönetiminin sağlanması.

İkinci Ödülümüz ‘’Seyitler Kablosuz Tarlabaşı Sulama Otomasyonu’’ Projesine…

Projemiz, DSİ 18.Bölge Müdürlüğü ve Çobanlar Belediyesi ile birlikte, Afyon ilinde yer alan Seyitler Kapalı Sulama Şebekesinde gerçekleştirilmiş olup ‘’Su Yönetim Ödülleri 2019’’ dahilinde ‘’ İlçe Belediyesi’’ kategorisinde en iyi proje olarak ödüle layık görülmüştür.

Proje Detayları…

Proje ana yapısı, 26 adet otomasyon panosu ile ana hattın dağılım noktalarında bulunan toplam 383 adet tarla çıkış hattının, üzerindeki elektronik kontrol üniteleri ve yazılımsal altyapı ile, yetkililerce tanımlanan miktarlar ve kullanım süreleri dahilinde ister sulama kartları ile ünite başında, iser de  uzaktan kontrol ve kumanda edilmesi ile oluşmaktadır. Proje 383 adet tarla çıkış hattının sadece 26 adet otomasyon panosu ile kablosuz oalrak yönetilebilmesi açısından Türkiye’de ilk niteliği taşımaktadır.

Projemizdeki kazanımları detaylandırarak maddeler halinde belirtmemiz gerekirse ana hatları ile şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Çiftçilerimizin mobil araçlar ile (cep telefonu, tablet pc. v.b.), tarlasına kadar gitmeden, Dünya’nın neresinde olursa olsun, tahsis edilen sulama saati ve sulama miktarı çerçevesinde uzaktan sulama vanasını açıp kapatabilmesi.
 • Sulama Birliği tarafındaki kontrol yazılım altyapısı sayesinde, tüm parsellerin anlık sulama durumunun birlik yetkilisi tarafından takip edilebilmesi ve uzaktan kontrolle su kullanımını yazılım üzerinden yönetebilmesi.
 • Kıt su kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması,
 • Çiftçinin beyanı aşamasında alınan ekilen ürün bilgisinin sisteme işlenmesi ile birlikte, ekilen ürünün ihtiyacı oranında su tahsisi sağlanarak gereksiz su tüketiminin tamamen önüne geçilmesi.
 • Yapılan otomasyon sistemi ile çiftçiler arası su taksiminin adil ve planlı olarak yapılmasının sağlanması,


 • DSİ ve Birlik merkezinden çiftçilerin su kullanımlarını planlanmasının ve takip edilmesinin sağlanması,
 • Su kullanımında insan kaynakları, yakıt, araç, enerji gibi maliyetlerin kontrol altına alınmasını sağlayarak tasarruf sağlanması,

 

 • Birlik yönetim ekranı ile; beyan, planlama, tüketim , üretim gibi faktörlerin  kayıt altına alınması, ilgili birimlere iletilmesi ve  su yönetiminin anlık verilere  göre sağlanması.
 • Toplam sayaç ile abone sayaçları arasındaki tüketim farkının tespit edilmesi,
 • Yapılan işlem ve müdahalelerin zaman ve yetki takibinin sağlanabilmesi,
 • Ön ödemeli veya tüketime dayalı ayrı ayrı sistemlerin bir arada yönetilebilmesi,

•  Sabotaj, müdahale, tüketim, basınç ve kullanım durumu alarmlarının anlık olarak ilgili kişilerce takip edilerek en etkin su yönetiminin sağlanması.

Merkezi Entegre Tarımsal Sulama Otomasyonu

_____

Tarlabaşı – Parselbaşı Entegre Tarımsal Sulama Otomasyonu

_____

Hidrant Merkezli Entegre Sayaç – Vana Otomasyonu

_____

Elektronik Su Yönetim Sistemi

_____

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Konya Yeraltı Suları Projemiz Hakkında Yayını

_____