DSİ 18. Bölgesi Beyşehir Gölü Seviye Tespit İstasyonu
Depolamalı tesisler, içme suyu, sulama suyu, enerji üretimi gibi bir çok farklı ihtiyaca yönelik su ihtiyacını karşılayan rezervlerden oluşmaktadır. Bu rezervlerin online seviye, hacim ve doluluk oranı takibi yapılmaktadır. Kaynakların verimli kullanılması ve gelecek yılların planlaması için önemli bir unsurdur.

On-line Ölçüm ve Yönetim ile depolamalı tesislerde, yağış döneminde özellikle baraj, göl, göletlerde oluşabilecek taşkın risklerini önlenir, yağışların
azaldığı dönemde de gerek içme suyu gerek ise sulama suyu için gerekli kullanım miktarı takibi, entegre çalışan Cebri Boru Ölçüm ve Yönetim sistemi ile sürekli anlık kontrol altında tutularak, içme suyunda da sulama suyunda da ihtiyaç fazlası su kullanımının önüne geçer.

%100 Yerli ve tam entegre mobil uygulama ile her an kesintisiz kontrol ve analiz imkanı sağlayan yazılım altyapısı ile sistemler en verimli şekilde yönetilebilmektedir. Mobil Uygulama ile Tablet PC, Telefon, Bilgisayar üzerinden geriye dönük raporlama, istenen eşik seviyeler için alarm tanımlama, istasyonlara ait genel bilgilerin kontrolü(gsm sinyali,akü durum v.b.) gibi birçok işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Yüzey Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
Yeraltı Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
İçme Suları Online Ölçü İstasyonları
_____
Yüzey Suları Debi Ölçümü