Ödüllü Seyitler Kablosuz Tarlabaşı Sulama Otomasyonu

Projemiz, DSİ 18.Bölge Müdürlüğü ve Çobanlar Belediyesi ile birlikte, Afyon ilinde yer alan Seyitler Kapalı Sulama Şebekesinde gerçekleştirilmiş olup ‘’Su Yönetim Ödülleri 2019’’ dahilinde ‘’ İlçe Belediyesi’’ kategorisinde en iyi proje olarak ödüle layık görülmüştür.

Projeye katkı sağlayan DSİ 18.bölge müdürlüğü ve yetkilerine teşekkür ederiz.

Proje ana yapısı, 26 adet otomasyon panosu ile ana hattın dağılım noktalarında bulunan toplam 383 adet tarla çıkış hattının, üzerindeki elektronik kontrol üniteleri ve yazılımsal altyapı ile, yetkililerce tanımlanan miktarlar ve kullanım süreleri dahilinde ister sulama kartları ile ünite başında, iser de  uzaktan kontrol ve kumanda edilmesi ile oluşmaktadır. Proje 383 adet tarla çıkış hattının sadece 26 adet otomasyon panosu ile kablosuz oalrak yönetilebilmesi açısından Türkiye’de ilk niteliği taşımaktadır.

Projemizdeki kazanımları detaylandırarak maddeler halinde belirtmemiz gerekirse ana hatları ile şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Çiftçilerimizin mobil araçlar ile (cep telefonu, tablet pc. v.b.), tarlasına kadar gitmeden, Dünya’nın neresinde olursa olsun, tahsis edilen sulama saati ve sulama miktarı çerçevesinde uzaktan sulama vanasını açıp kapatabilmesi.
 • Sulama Birliği tarafındaki kontrol yazılım altyapısı sayesinde, tüm parsellerin anlık sulama durumunun birlik yetkilisi tarafından takip edilebilmesi ve uzaktan kontrolle su kullanımını yazılım üzerinden yönetebilmesi.
 • Kıt su kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması,
 • Çiftçinin beyanı aşamasında alınan ekilen ürün bilgisinin sisteme işlenmesi ile birlikte, ekilen ürünün ihtiyacı oranında su tahsisi sağlanarak gereksiz su tüketiminin tamamen önüne geçilmesi.
 • Yapılan otomasyon sistemi ile çiftçiler arası su taksiminin adil ve planlı olarak yapılmasının sağlanması,
 • DSİ ve Birlik merkezinden çiftçilerin su kullanımlarını planlanmasının ve takip edilmesinin sağlanması,
 • Su kullanımında insan kaynakları, yakıt, araç, enerji gibi maliyetlerin kontrol altına alınmasını sağlayarak tasarruf sağlanması,
 • Birlik yönetim ekranı ile; beyan, planlama, tüketim , üretim gibi faktörlerin kayıt altına alınması, ilgili birimlere iletilmesi ve  su yönetiminin anlık  verilere  göre sağlanması.
 • Toplam sayaç ile abone sayaçları arasındaki tüketim farkının tespit edilmesi,
 • Yapılan işlem ve müdahalelerin zaman ve yetki takibinin sağlanabilmesi,
 • Ön ödemeli veya tüketime dayalı ayrı ayrı sistemlerin bir arada yönetilebilmesi,
 • Sabotaj, müdahale, tüketim, basınç ve kullanım durumu alarmlarının anlık olarak ilgili kişilerce takip edilerek en etkin su yönetiminin sağlanması.

 

Projemiz ile ilgili diğer haberler aşağıdadır..