Çoklu Dağıtım Sulama Otomasyonu

Tarımsal sulama sahalarında varolan sulama şebekelerinin rehabilitasyonu veya fiziki şartların gereği, suyunun tek merkezden çoklu dağıtım merkezli şeklinde çiftçilere arzı mümkün olabilmektedir.  Tarımsal sulama yöneticisi kurumların tek merkerkezden kıt su kaynaklarının yönetimi ve denetiminin yapılabilmesi gerekmektedir. Çoklu dağıtım sulama otomasyonun hermerkezde kurulacak olan SUKONT merkezi otomasyon panoları ile uzaktan merkezi yönetime tabi olmaktadır.

Çoklu dağıtım su alma merkezlerinde her çiftçiye özel bir adet ultrasonik tarımsal sulama sayacı ve bir adet  selenoid/aktuvatörlü uzaktan kontrol ve kumanda özelliği olan tarımsal su kesme vanası takılarak merkezi tarımsal sulama otomasyon altlığı hazırlanır.

TarlaBaşı Otonom Tarımsal Sulama Ünitesi = Tarımsal Ultrasonik Su Sayacı + Tarımsal Su Kesme Vanası dır.

Her çiftçi için montajı yapılmış olan “Otonom Tarımsal Sulama Ünitesi”nin uzaktan yönetilebilmesi için gerekli elektronik teknik donanıma sahip olması gerekmektedir.  Bunu için;

 • Tarımsal ultrasonik sulama sayacının RS485 ModBus ve Mbus üzerinden veri çıkışı yapabilmesi gereklidir
 • Sayaç ve vana kontrol ünitesinin enerji kesintilerinden etkilenmemesi için en az 5 yıl yetecek kadar içerisinde pil olmalıdır.
 • Su kesme birimi olan vananın (aktuatör veya selenoid) açık  ve kapalı bilgisini(konum bilgisi) data olarak verebilmelidir.
 • Su kesme birimi olan vananın elektronik kontrol ve kumanda ünitesinin  RS485 ModBus ve Mbus çıkış ve girişleri olmalıdır.
 • En az 5 farklı tip sensör girişini desteklemelidir.
 • Su kesme birimi vananın elektronik kontrol yönetiminde en az 3”(inc) boyutlarında grafik ekranı olmalıdır. Bu ekran üzerinde aynı anda aşağıdaki tüm verileri gösterebilmelidir.
  • Sayaca ait anlık ve toplam tüketim verileri
  • Vana konum durumu
  • Çiftçi ulama tarih aralığı
  • Çiftçi sulama yetkisi
  • Çiftçi sulama hakkı (metreküp olarak)
  • Ana pano bağlantı durumu, bağlantı kalitesi
  • Basınç bilgisi
  • Su sıcaklık bilgisi

SUKONT Otomasyon sulama panosu ile en az 15 adet otonom sulama ünitesini uzaktan iletişime ve yönetime tabi edebilmektedir.

Çoklu Dağıtım Sulama Otomasyonu
Çoklu Dağıtım Sulama Otomasyonu